na úvod...

R.A.S s.r.o. Sveržov je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako pätnásť ročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Sme firmou ktorá sa sústreďuje na tri oblasti stavebníctva a to inžinierske a dopravne stavby , stavby občianskeho a priemyselného charakteru, výstavba ekologických a vodohospodárskych stavieb. Našimi výhodami sú skúsenosti a odborný potenciál pracovníkov, výkonnosť techniky ,kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu s ktorými dokážeme vyhovieť potrebám a požiadavkám každého zákazníka. RAS s.r.o Sveržov realizuje stavby nielen v regionálneho charakteru, ale naša pôsobnosť siaha na cele územie Slovenska.

Predmetom činnosti spoločnosti je aj maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti predaja kúrenárskych, zdravotechnických a inštalačných výrobkov renomovaných domácich ako aj svetových výrobcov.

V neposlednom rade spoločnosť ponúka reštauračné služby vysokej kvality vo svojich prevádzkach.

Sme dynamická rýchlo napredujúca spoločnosť ktorej prioritou naďalej ostáva spokojný zákazník a svojou činnosťou prispievane k ekonomicko - spoločenskému rastu regiónu.
 

Miroslav Hiščár
Konateľ spoločnosti