maloobchod - veľkoobchod...

Obchodné podmienky

A. Objednávky

Objednávky prijímame iba písomne, faxom nebo e-mailom, prípadne telefonicky. Na objednávkach uvádzajte prosím:
 • Názov firmy s presnou adresou, prípadne meno zodpovednej osoby.
 • IČO a IČ DPH alebo DIČ.
 • Telefón, prípadne fax.
 • Správny názov tovaru, prípadne kód tovaru a počet kusov.

B. Dodacie podmienky

 • Osobní odber zo skladu.
 • Dodávka na miesto určené odberateľom – naším rozvozom alebo zbernou službou.

C. Rozvoz tovaru

 • Doprava zakúpeného tovaru je pre zmluvných partnerov zdarma.

D. Platobné podmienky

 • Platba v hotovosti alebo platobnou kartou.
 • Platba predom – na základe predfaktúry.
 • Platba faktúrou – u stálych zákazníkov.
Platobné podmienky stálych odberateľov sú upravené vzájomnou rámcovou zmluvou.

E. Fakturácia

 • Zákazníci môžu využiť fakturáciu dennú alebo zbernú týždennú.

F. Ceny a zľavy

Ceny uvedené v cenníku sú maloobchodné ceny s DPH. Stálym odberateľom poskytujeme sortimentné zľavy.

G. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar poskytujeme záruku dva roky odo dňa prevzatia zásielky. Prípadné reklamácie vybavujeme po dohode s Vami v súlade s Obchodným zákonníkom.